Ceremoniał fatimski

Nawiedzenie Figury

Matki Bożej Fatimskiej

w Diecezji

 Kijowsko-Żytomierskiej

OD 8 III 2014

UWAGI OGÓLNE

 

Figura nawiedzenia

 

Wysokość 1 metr

Szerokość podstawy 0.50 x 0.50 metra

 

W kościele trzeba przygotować

 

Tron pod figurę

Miejsce na Ewangeliarz

Świecę Maryjną

Możliwość podłączenia lampki oświetlającej figurę

LITURGIA POWITANIA FIGURY MATKI BOŻEJ

 

 1. Wierni oczekują na Figurę Matki Bożej zebrani przed kościołem (lub w kościele) parafialnym. Przyjazd samochodu-kaplicy. Na kilka minut przed jego przyjazdem biją dzwony.
 2. O ustalonej godzinie w miejscu przyjazdu samochodu-kaplicy z Figurą, przy głównym wejściu lub w innym ustalonym miejscu (np. krzyżu misyjnym) ustawia się procesja w następującym porządku:

 

–         ministranci z kadzielnicą i łódką;

–         ministrant z krzyżem w otoczeniu dwóch ministrantów ze świecami;

–         wierni z chorągwiami oraz feretronami;

–   osoby przeznaczone do niesienia figury;
–    asysta;

–         siostry zakonne;

–         księża ( ci, którzy biorą udział w koncelebrze, ubrani są w białe, lub złote ornaty );

–         proboszcz w komży, stule i kapie koloru białego;

–         ksiądz Biskup (lub delegat Biskupa).

 

 1. Figurę, po wyjęciu z samochodu-kaplicy, biorą ci, którzy są do tego wyznaczeni i ukazują ją na cztery strony świata. Ksiądz Proboszcz, w imieniu wszystkich zebranych, całuje Figurę. Lud śpiewa w tym czasie odpowiednią pieśń Maryjną.
 2. Po ustawieniu Figury Matki Bożej na tronie, ks. proboszcz nakłada kadzidło i okadza Figurę i Ewangeliarz. Następnie rozpoczyna się powitanie według nastę­pującego porządku:

 

 

FORMUŁA PRZYJĘCIA FIGURY PRZEZ PROBOSZCZA GOSPODARZA

Boża Rodzicielko, przychodzisz dzisiaj do naszej parafialnej Kany. Cieszymy się z tego i przyjmujemy Cię z wielką radością. Pozdrawiamy jak dzieci swoją ukochaną Matkę. Ty znasz każdego z nas po imieniu. Znasz doskonale nasze rodziny, dzieci, młodzież, dorosłych, ludzi chorych i cierpiących, bezrobotnych i bezdomnych. Ty wiesz o naszych sukcesach i porażkach, wzlotach i upadkach. Ty wiesz ile jeszcze mamy do zrobienia w sobie i wokół nas. Mamy wiele dobrych pragnień, ale sami nie potrafimy tego dokonać. Liczymy na Twoją przemożną pomoc.

Fatimska Pani! Tobie oddaję dziś całą naszą parafię. Maryjo Dziewico, usłysz Twoich dzieci głos. Wypraszaj w czasie tego Nawiedzenia po­trzebne nam łaski u Twego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natchnij wszystkich nas do przemiany naszych serc, abyśmy nie zamykali się na głos wołania Twojego Syna.

Dziekan (lub inny kapłan, względnie diakon) czyta, lub śpiewa Ewangelię według św. Łk 1, 39-47

(z przejściem w śpiew przez wszystkich Magnificat).

W trakcie śpiewu Magnificat proboszcz ponownie okadza Figurę Matki Bożej.

 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

Magnificat – śpiew

«Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

święte jest imię Jego.

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom.

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Oto Słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie Chryste.

 

Jeśli jest obecny ksiądz biskup, to udziela błogosławieństwa Ewangeliarzem.

Powitanie Matki Bożej przez poszczególnych przedstawicieli (dzieci, młodzież, dorośli, zgromadzenia zakonne ); w mo­mencie składania kwiatów wiernych łączy wspólny śpiew: Ave, ave, ave Maryja.

 

Powitania Figury

Powitania mają być napisane i zatwierdzone przez księdza proboszcza; powitania są odczytywane.

Przykłady powitań

Powitanie Matki Bożej przez księdza proboszcza

Maryjo, Matko Fatimska!

Witamy Cię w naszej wspólnocie parafialnej. Przez Ciebie zapraszamy Twojego Syna do naszego życia. Przez Ciebie mówimy do Chrystusa: Bądź z nami w każdy czas”.

Dziś patrzymy w Twoje oczy, Matko!

Ty wiesz o wszystkim, czego nam brak! O wszystkim, co nas boli! Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Prosimy Cię, Maryjo! Powiedz swojemu Synowi o naszym trudnym i skomplikowanym dziś życiu.

Stawiamy sobie pytania: Jak dziś być osobą wierzącą? Jak dziś być katolikiem? < odpowiedź trudno znaleźć. Powiedz też swojemu Synowi – chcemy być Mu wierni. Jak to uczynić? Czekamy Matko Twojej rady. Oto jesteśmy, aby słuchać. Aby wzruszyć Twoje matczyne Serce przystroiliśmy dla Ciebie naszą świątynię. Przygotowaliśmy nasze serca: przez modlitwy i spowiedź. W tym czasie nawiedzenia pragniemy być przy Tobie, Matko! Uczyć się dobrego życia! Umocnij nas w wierności Bogu, abyśmy skarb wiary przekazali nowym pokoleniom, żyjąc prawdą i miłością ku chwale Boga. Maryjo, Pani Fatimska! Pomóż wszystkim w naszej parafii cierpli­wie, z Ewangelią w sercu przejść poprzez życie w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Tego, który jest „wczoraj, dziś i na zawsze”! Amen.  

Powitanie przez rodziców

Bądź pozdrowiona, Maryjo, w Fatimskiej Figurze! Stajesz dzisiaj wobec nas jako Matka Rodzin. Dlatego my, rodzice, pragniemy polecić Ci wszystkie rodziny naszej parafii. Chcemy, aby były one Bogiem silne. Wiemy, że takie będą, kiedy Chrystusa uczynimy centrum naszego życia rodzinnego – to nasze powołanie! Spójrz, Maryjo, na ojców i matki na­szej parafii. Niech będą wierni swemu rodzicielskiemu powołaniu. (chcemy stawać się coraz bardziej do Ciebie podobni, jak najmniej obcią­żeni grzechem. Bardziej niż kiedykolwiek dziś, gdy tyle przemocy, bez­robocia, braku wiary i moralności – nasze rodziny potrzebują pomocy i łaski Twojego Syna Chrystusa i Twojej opieki, Twojego wstawiennictwa.

Spojrzyj z miłością na rodziny, które płaczą nad swoimi ojcami, mat­kami, dziećmi-którzy odchodzą od Boga i od Ciebie. Bądź dla nich oca­leniem. Pomóż tym rodzinom szukać swoich, zagubionych w grzechach, bliskich. Wiemy, że Ty, Matko, nas wszystkich odnajdziesz. Przyprowadź zbłąkanych do domów rodzinnych i do wiary! Matko nasza najlepsza – naucz nasze rodziny żyć dla Twojego Syna.

Powitanie przez młodzież

Maryjo, Matko nasza, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! Pani Fatimska, Ty jesteś nauczycielką pięknej miłości. My młodzi przeży­wamy teraz swój ważny czas. To w nas rozstrzyga się „kształt miłości”, jaki będzie miało całe nasze życie i świat. Niech nasze serca będą czyste i niewinne, niech sumienia będą zdrowe, abyśmy mogli ze spokojem my­śleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność. Ucz nas, Maryjo, wier­ności Twojemu Synowi, Jego nauce i poleceniom. Niech nasze młode życie rozwija się i kształtuje w Twojej szkole, Maryjo. Bądź z nami, Pani Fatimska, w każdy czas – a szczególnie w tym czasie nawiedzenia! Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Powitanie przez dzieci

Matko Najświętsza, Mamo nasza najlepsza! Ty dałaś nam swojego Syna, małego Jezusa, którego przyniosłaś na świat, aby był już na zawsze z nami. Chcemy być dobrzy, mądrzy, i blisko Ciebie i Twego Syna. Naucz nas uważnie słuchać tego, co Pan Jezus mówi do nas. Naucz nas kochać i szanować naszych rodziców, wychowawców i księży. Otocz wszystkie dzieci naszej parafii płaszczem swojej opieki. A w tym czasie nawiedzenia, przygarnij nas do siebie, przytul do swego serca- jak Jezusa. Czuwaj nad nami i ucz nas!

 

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy Ks. Biskup lub proboszcz gospodarz. Formularz o Matce Bożej Fatimskiej (Mszał Rzymski, s. 247). Ewangelia: Łk 2, 41-52.

CELEBRACJA EUCHARYSTII NA ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI

MSZA ŚWIĘTA O MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ

/szaty koloru białego lub złotego/

OBRZĘDY WSTĘPNE

WEJŚCIE

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Lud odpowiada: Amen.

Kapłan pozdrawia lud mówiąc:

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności

w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Lud odpowiada:

I z duchem Twoim.

AKT POKUTY

Kapłan wzywa wiernych do pokuty:

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy   mogli z czystym serce złożyć Najświętszą Ofiarę.

 

Następuje krótkie milczenie

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

Lud odpowiada: Amen.

 

K. Panie, zmiłuj się nad nami. W. Panie, zmiłuj się nad nami.

K. Chryste, zmiłuj się nami. W. Chryste, zmiłuj się nami.

k. Panie, zmiłuj się nad nami. W. Panie, zmiłuj się nad nami.

HYMN


Albo:       Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

 

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

Boże, Ty dałeś nam za Matkę Rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna, + spraw, abyśmy przez Nią pouczeni i napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy, * coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa, dla odnowienia świata. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE                                                   Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a. Wab.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wieki Smok ognisty: ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, * spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, * Stwórca nieba i ziemi.

Refren: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *

w sercach ludzkich wspominających moc Boga.

Niech Bóg to sprawi, *

abyś była wywyższona na wieki.

Refren: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.

DRUGIE CZYTANIE                                                                       Kol 1, 12-16

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do

królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszcze­nie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stwo­rzone.

On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Oto słowo Boże.

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,

zachowałaś słowa Boże

i rozważałaś je w sercu swoim

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA                                                                       Łk 2, 41-52

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».

Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce

u Boga i u ludzi.

Oto Słowo Pańskie.

 

HOMILIA

 

WYZNANIE WIARY

Bracia i siostry, umocnieni słowem Bożym, wpatrując się w przykład życia Maryi, Świętych i Błogosławionych, wyznajmy naszą wiarę.

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Świat ze światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwalę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

MODLITWA POWSZECHNA

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, prośmy naszego najlepszego Ojca, który jest w niebie o potrzebne łaski:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, naszego Biskupa Piotra oraz biskupów Stanisława i Witalija, aby Opatrzność dodała im sił do nowej ewangelizacji świata, a Matka Naj­świętsza otaczała ich nieustannie płaszczem swej opieki.
 2. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby sumieniami wszystkich jej mieszkańców kierowała Ewangelia życia, prawdy i solidarnej miłości.
 3. Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży naszej parafii, aby wpatrując się w oblicze Matki Bożej Fatimskiej uczyły się od Niej gorliwej modlitwy, posłuszeństwa i bezgranicznej miłości do Boga.
 4. Módlmy się o to, byśmy trwali w czystości i za przyczyną Niepokalanej Dziewicy umieli obronić się przed nałogami pijaństwa, narkomanii, hazardu, kłamstwa i nieczystości.

 

 1. Módlmy się za nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Worzelu, aby przygotowywało mężnych głosicieli słowa Bożego i wiernych szafarzy sakramentów świętych.
 2. Módlmy się o to, abyśmy wypełniali sumiennie swoje obowiązki, żyli w prawdzie i w wolności i otaczali szacunkiem i miłością każde poczęte życie.
 3. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszej parafii i naszych bliskich, aby Pan Bóg przyjął ich do swego Królestwa.
 4. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy na co dzień żyli głęboką wiarą i dawali zawsze świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Maryję za Matkę, która nieustannie wspiera nas w drodze do nieba, spraw, byśmy wdzięczni za Jej pomoc i obronę, na Jej wzór kształtowali nasze życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

PRZYGOTOWANIE DARÓW

Śpiew na przygotowanie darów

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia.

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Przez to misterium wody i wina * daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, * który przyjął nasze człowieczeństwo.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym.

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą* w duchu pokory i z sercem skruszonym; * niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona* przed Tobą, Panie Boże, * aby się Tobie podobała.

Obmyj mnie, Panie, z mojej winy* i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę* przyjął Bóg, Ojciec wszech­mogący.

Lud odpowiada:

Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, *

a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

MODLITWA    NAD    DARAMI

Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone + i oświeć nas światłem Ducha Świętego, * abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych ser­cach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA nr 57

a:. Pan z wami.

W.: I z duchem twoim.

K.: W górę serca.

W.: Wznosimy je do Pana.

k.: Dzięki składamy Panu Bogu naszemu.

W.: Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * i abyśmy Ciebie wielbili * oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona przyjmując niepokalanym Sercem Twoje Słowo * poczęła Je w dziewiczym łonie * i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła * rodząc jego Założyciela. * Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości * wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, * którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. * Gdy Apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, * łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa * i stała się wzorem modlącego się Kościoła. * Wyniesiona do niebieskiej chwały * otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący * i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, * aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

 

TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

GC: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, * mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko* oraz nieustannie gromadzisz lud swój, * aby na całej ziemi * składał Tobie ofiarę czystą.

WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA

W NIEDZIELE

Odmawia się w niedziele, w które nie wypada inne wspomnienie.

Dlatego stajemy przed Tobą* i zjednoczeni z całym Kościołem, * uro­czyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i zesłał na Apostołów Ducha   Świętego.

W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę.

W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem *uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, * w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów * pod postacią ognistych języków.

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA Dlatego  stajemy przed Tobą *  i zjednoczeni z  całym Kościołem  * uroczyście obchodzimy dzień * narodzenia świętego Jana Chrzciciela, * który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Kapłan składa ręce i trzymając je wyciągnięte nad darami, mówi:

wk.: Pokornie błagamy Cię, Boże, * uświęć mocą Twojego Ducha te dary, * które przynieśliśmy Tobie,

składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:

aby się stały Ciałem + i Krwią * Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

składa ręce.

który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany,

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

Lekko się pochyla.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.

Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składają na patenie i przyklęka. Następnie mówi:

Podobnie po wieczerzy

Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął kielich * i dzięki Tobie składając, błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

Lekko się pochyla.

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składają na patenie

i przyklęka. Następnie mówi:

GC: Oto wielka tajemnica wiary.

L.: Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i ocze­kujemy Twego przyjścia w chwale.

 

wk.: Wspominając, Boże, * zbawczą mękę Twojego Syna, * jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, * oraz czekając na powtórne Jego przyjście, * składamy Ci wśród dziękczynnych modłów * tę żywą i świętą Ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą* Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna * i napełnieni Duchem Świętym, * stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.

1 K.: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, * abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, * przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, * ze świętymi Apostołami i Męczen­nikami, * (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.

2 K.: Prosimy Cię, Boże, * aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą * sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. * Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół * pielgrzymujący na ziemi; * a więc Twojego sługę, naszego Papieża Franciszka, * naszego Biskupa Piotra, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo * i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, * którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. * W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, * zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci * rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą,

Składa ręce

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

WK.: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków. W.: Amen.

OBRZĘDY KOMUNII

Celebrans:

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo Twoje, * bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego.

rozłożonymi rakami kapłan mówi dalej:

 

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyj­ścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Kapłan składa ręce. Lud kończy modlitwę odpowiadając:

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi głośno:

Panie Jezu Chryste, * Ty powiedziałeś swoim Apostołom: * Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.

Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, * lecz na wiarę swojego Kościoła * i zgodnie z Twoją wolą * napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.

Składa ręce.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Lud odpowiada: Amen.

Kapłan, rozkładając ręce, mówi:

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

Lud odpowiada: I z duchem twoim.

Następnie kapłan lub diakon mówi:

Przekażcie sobie znak pokoju.

Wszyscy okazują sobie wzajemnie pokój skłonem głowy w stronę najbliżej stojących osób, nie wypowiadając przy tym żadnego słowa.

Następnie kapłan bierze hostię, łamie ją nad pateną i cząstkę wpuszcza do kielicha, mówiąc cicho:

Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, * które łączymy i będziemy przyjmować, * niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne.

W tym czasie śpiewa się:

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Następnie kapłan ze złożonymi rękami mówi cicho:

Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej * nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, * lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni * oraz skutecznie leczy moją dusze i ciało.

Kapłan przyklęka, bierze hostię i trzymając ją nieco podniesioną nad pateną, zwrócony do ludu, głośno mówi:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. * Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

 

Razem z ludem jeden raz dodaje:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia, + pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił Dobrą Nowinę wszystkim narodom * i napełnił świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Po modlitwie po Komunii błogosławieństwo  końcowe,

lub wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji.

 

Darem Kościoła dla uczestniczących w nawiedzeniu jest odpust zu­pełny Ci, którzy są w stanie łaski mogą ten odpust zyskać:

–    wzbudźmy w sobie pragnienie zyskania tego odpustu,

–    powiedzmy Bogu, że ofiarujemy go za kogoś z naszych zmarłych,

–    powiedzmy Bogu, że chcemy żyć bez grzechu,

–    -pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Wraz z błogosławieństwem przyjmijmy dar odpustu zupełnego.

.

           LITURGIA POŻEGNANIA

          FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

 1. Mszy św. przewodniczy proboszcz (ewentualnie Biskup).
 2. Podczas Mszy św. kazanie wygłasza Kustosz Figury i zbiera ofiary.
  1. Wyznanie wiary z Liturgii Wielkiej Soboty (pytania: czy wyrzekasz się…, czy wierzysz…).
  2. Akt zawierzenia parafii – dokonuje proboszcz przed Figurą Matki Bożej Fatimskiej.  Akt zawierzenia zastępuje Modlitwę Wiernych.

Krótkie pożegnanie w imieniu parafii wypowiada jedna rodzina i proboszcz.

 1.  Należy przewidzieć wystarczający czas do godnego przejazdu  samochodu-kaplicy do następnej parafii. W tym przejeździe  może  towarzyszyć delegacja z parafii żegnającej Figurę, a od granicy parafii delegacja witająca.

 

 

MSZA ŚWIĘTA O NIEPOKALANYM SERCU NMP

Mszał Rzymski s. 103′ (szaty koloru białego lub złotego)

KOLEKTA

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, + spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy * stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE                                                                       Iz 61, 9-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana.

Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7 abcd

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

Raduje się me serce w Panu, * moc moja dzięki Panu wzrasta, Rozwarły się me usta na wrogów moich, * gdyż cieszyć się mogę Twoja pomocą.

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

 

Łuk mocarzy się łamie, *

a słabi przepasują się mocą,

Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają, *

niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

To Pan daje śmierć i życie, * wtrąca do otchłani i zeń wyprowadza. Pan uboży i wzbogaca, * poniża i wywyższa.

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

 

Z pyłu podnosi biedaka, *

z barłogu dźwiga nędzarza,

by go wśród książąt posadzić, *

by dać mu tron chwały.

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

 

DRUGIE CZYTANIE                                                                  Ga 4, 4- 7

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z nie­wiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze!” A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus powiedział do ucznia: „Oto Matka twoja” i od tej godziny uczeń wziął Ja do siebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA                                                                       J19, 25-27

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie.

HOMILIA

Nie ma Modlitwy powszechnej.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakra­mencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Na zakończenie peregrynacji Figury Matki Bożej w naszej parafii, odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w któ­rych niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z Was:

 

Kapłan: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wszyscy: Wyrzekam się.

 

Kapłan: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

 

Kapłan: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wszyscy: Wyrzekam się.

Kapłan: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

 

Kapłan kończy: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam od­puszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, * i udziel nam Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA nr 55 (s. 72*)

K..- Pan z wami.

W.: I z duchem twoim.

K.: W górę serca.

W.: Wznosimy je do Pana.

k.: Dzięki składamy Panu Bogu naszemu.

W.: Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie * Panie, Ojcze święty, wszech­mogący, wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysła­wiali * oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy.

Ona za sprawą Ducha Świętego * poczęła Jednorodzonego Syna Two­jego, * i zachowując chwałę dziewictwa * wydała światu przedwieczną

Światłość, * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, + spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską * i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Wspomnienie błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto, dzieci z Fatimy

 

Kolekta:

Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw przez wstawiennictwo błogosławionych Franciszka i Hiacynty, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w Niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.


Modlitwa nad darami:

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby Ofiara, którą pokornie składamy ku czci Twoich błogosławionych, podobała się Tobie i oczyściła nasze dusze i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Modlitwa po Komunii:

Wszechmogący Boże, w dniu narodzin dla Nieba błogosławionych Franciszka i Hiacynty zostaliśmy posileni Najświętszym Sakramentem, spraw, abyśmy w wieczności radowali się owocami łaski, którą nas obdarzasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ

W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i naszym Biskupem Piotrem, klęczymy przed Tobą, nasza ukochana Matko i Królowo. Oto cała parafia N.N. klęczy u Twych stóp, umocniona Twoim Nawiedzeniem w znaku fatimskiej figury, pokrzepiona duchowo, ugruntowana w świętej wierze z niezliczonymi postanowieniami cała oddaje się Tobie. Prosimy Cię z całego serca: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wszyscy. Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Niepokalana Dziewico, zawierzamy Tobie wszystkie rodziny naszej parafii, abyś uprosiła u swego Syna ich religijne i moralne odrodzenie, wyjednała łaskę pojednania rozbitym małżeństwom, a wszystkim uzależnionym od jakichkolwiek nałogów siłę do zwycięstwa nad nimi. Napełnij serca Matek i Ojców taką mocą, by z miłością przyjęli każde poczęte dziecko i wychowali na chwałę Panu Bogu i pożytek dla ludzi. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wszyscy: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Boża Rodzicielko, zawierzamy Tobie dzieci i młodzież naszej parafii i prosimy, abyś uchroniła ich od zgorszenia, utraty wiary i wszystkich ciężkich grzechów i umocniła do chętnego poznawania Ewangelii i życia według zasad w niej zawartych. Nauczycielko nasza, Tobie polecamy nauczycieli i wychowawców. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wszyscy: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, zawierzamy Tobie wszystkich chorych i cierpią­cych, starszych i samotnych, przynieś ulgę w cierpieniach, obdarz nadzieją zrozpaczonych, błogosław Służbie Zdrowia i wszystkim poświęcającym się w ofiarnym trudzie dla bliźnich. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wszyscy: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Matko powołań kapłańskich i zakonnych, zawierzamy Tobie wszystkich kapłanów i siostry zakonne, każdego alumna naszego seminarium i pro­simy Cię: napełnij serca powołanych czystością, postawą służby i troską o chwałę Bożą. Uproś u swego Syna liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, bo żniwo wielkie, a robotników mało. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wszyscy: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Królowo Pokoju, zawierzamy Tobie całą naszą Ojczyznę, władze pań­stwowe, administracyjne i samorządowe, uchroń świat przed wojnami i katastrofami i spraw, by wszyscy ludzie mogli się cieszyć sprawiedli­wym pokojem i bezpieczeństwem. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wszyscy: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, zawierzamy samych siebie Twojej Opiece i pro­simy: dopomóż nam gorliwie wypełniać nasze obowiązki wypływające z wybranego stanu czy zawodu, naucz nas poszanowania godności drugie­go człowieka, gorliwej modlitwy i uczciwej pracy, zgody w rodzinach i zakładach pracy, szacunku dla mienia publicznego. Twojej opiece pole­camy także ludzi bezrobotnych i bezdomnych. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wszyscy: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Maryjo Dziewico, odnów pośród nas moc Kościoła pierwszych wieków, gdy chrześcijanie byli dla świata tym, czym jest dusza dla ciała, a jeden Duch ożywiał wszystkich wierzących. Umacniaj jedność naszej wspólnoty parafialnej, przywiązanie do pasterzy Kościoła i zgodę sąsiedzką. Niech ustaną wśród nas gniewy i spory, a zapanuje dobroć i miłość braterska. Prosimy Cię z całego serca, Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Wszyscy: Matko Boża Fatimska, módl się za nami.

Matko Odkupiciela, chcemy Cię naśladować w bezgranicznym oddaniu Panu Bogu, w nieskalanej czystości, w niezłomnej nadziei i męstwie w cierpieniu. Maryjo, Matko nasza, czuwaj nad naszą doczesną wędrówką i spraw, byśmy doszli Tam, gdzie Ty jesteś z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Amen.

 

Komentator:

Nadszedł czas rozstania z Wizerunkiem naszej Matki. Nadszedł też czas wyrażenia wdzięczności Maryi za Jej obecność wśród nas w Figurze Fatimskiej. Najpierw przedstawiciele tutejszej wspólnoty parafialnej podziękują naszej Matce za czas nawiedzenia. Na zakończenie złoży po­dziękowanie ksiądz proboszcz.

Podziękowanie mogą składać: dzieci, młodzież, dorośli lub tylko, klęcząc, składa podziękowanie delegacja rodzin; oto propozycja:

My, rodziny naszej parafii, niesiemy Ci, Maryjo, w podzięce – te kwiaty. A wraz z nimi – nasze serca! Drzwi naszych domów są otwarte dla Ciebie, Matko, i dla Boga!

 Ksiądz proboszcz – klęcząc – mówi:

Przyjmij teraz, Maryjo, moją wdzięczność, proboszcza tej parafii, za czas nawiedzenia. To było tylko kilka dni, ale tak ważnych dla nas. Powiem krótko: Dziękuję! Niech będzie Bóg uwielbiony! A Ty, Matko, bądź z nami w każdy czas! Prowadź nas po matczynemu! Na Twoje ręce, Maryjo, składam też podziękowania wszystkim tym, którzy swoją posłu­gą przyczynili się do podjęcia Ciebie, Matko, w progach naszej parafii. I dziękuję Ci, Matko, za ten lud, który zgromadziłaś przy sobie.

Ksiądz proboszcz – klęcząc — odczyta Akt oddania Matce Bożej. Można skorzystać z tekstu zamieszczonego na stronie 26 Ceremoniału. Po Akcie oddania, komentator mówi:

Komentator:

Wstańmy! Trudno żegnać Matkę, ale Jej Figura musi jechać dalej -czekają na Nią też inne dzieci. Obiecaliśmy Maryi strzec wiary Kościoła świętego i razem z Nią czuwać nad życiem każdego Człowieka. Przed roz­staniem zaśpiewajmy Maryjną pieśń. Ksiądz proboszcz dokona w tym czasie okadzenia Figury.

Ksiądz proboszcz okadza Figurę; wszyscy śpiewają pieśń. Po zakończeniu śpiewu, komentator mówi:

Komentator:

Śpiewając pieśni, odprowadzimy teraz Figurę naszej Matki do „samo­chodu kaplicy”.

Wybrane do tego osoby biorą Figurę na ramiona i niosą do „samochodu kaplicy ” – wszyscy śpiewają pieśni.