Kult fatimski

W 1917 roku w Fatimie, w portugalskiej wiosce, objawiła się Matka Boża, która wzywała do nawrócenia, pokuty za grzechy oraz do odmawiania różańca. To orędzie rozszerzyło się na cały świat. Także i księża pallotyni pracujący na Ukrainie, przyjęli Matkę Bożą Fatimską za swoją patronkę.

W Dowbyszu (w woj. żytomierskim) księża pallotyni stworzyli ośrodek kultu maryjnego. W tej miejscowości, w której mieszka wielu katolików, często o polskich korzeniach powstala parafia. W 1990 roku została przywieziona figura Matki Bożej z fatimskiej z Portugalii. Od tego czasu zaczyna się intensywnie rozwijać kult fatimski. Przyjeżdżają na święto i uroczyste procesje pielgrzymi, jak również parafianie stale i gorliwie się modlą.

W 1992 roku biskup ordynariusz Kijewsko-Żytomierskiej diecezji Jan Purwiński koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej, a w latch 1991 – 1995 staraniem ks. Aleksandra Milewskiego SAC, parafian oraz przy wsparciu pallotynów i katolików z zachodniej Europy, trwała intensywna budowa nowego Kościoła, w którym zamieszkała Piękna Pani z Fatimy.

о. Тадеуш 40 річниця (92)W 1995 roku został poświęcony wybudowany, piękny kościół, a 25 grudnia 2000 roku, był wydany dekret, w którym biskup ordynariusz nadał mu status Diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego.

Co roku 13 maja i 13 października w rocznice objawień fatimskich, przyjeżdzaja nawet kilka tysiące pielgrzymów, aby wziąć udział w uroczystościach i w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej ulicami miasteczka.

Od 2002 roku odbywa się też w Dowbyszu regularnie Festiwal Pieśni Maryjnej, na który przyjeżdżają różni wykonawcy z Ukrainy.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego sanktuarium. W sposób szczególny zapraszamy nauroczystości fatimskie, które odbywają się zazwyczaj w najbliższą niedzielę przed albo po 13 maja i października.

Ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia przekazane przez Maryję jest ciągle aktualne i coraz bardziej naglące. Wiemy doskonale, że czas pokoju przyjdzie wraz z triumfem Niepokalanego Serca Maryi. Stąd każdy z nas powinien podjąć dzieło wynagradzania i zawierzenia Jej Sercu…

Diecezjalne Sanktuarium M.B. Fatimskiej

Żytomierskie woj.

Baranowski rejon

ul. Kościelna 9

12734 Dowbysz

Tel.: 0-0380 4144 51352 z PL

0-0380 4144 51 004 z PL

 http://dovbysh-fatima.org.ua

Дієцезіальний Санктуарій

Матері Божої Фатімської

Житомирська область

Баранівський район

вул. Костельна, 9

12724 смт.Довбиш

 

Тел.: (04144)51-3-52,

(04144)51-0-04

E-mail dovbsac@mail.ru

Msze św. w niedziele:

10.00 – po polsku

12.00 – po ukraińsku (dla dzieci)

18.00 – po ukraińsku, 19.00 (lato)

W tygodniu:

18.00 (zima), 19.00 (lato) – poniedziałek

8.00 – od wtorku do soboty, po polsku

18.00 (zima), 19.00 (lato) – od wtorku do soboty po ukraińsku

Każdego dnia pół godziny przede mszą św. – różaniec

 

Wydarzenia z Fatimy

mbfatima13 maja 1917 roku w dolinie Cova da Iria, około 3 km od Fatimy, rozpoczęły się objawienia Matki Bożej. W tym dniu troje pastuszków ujrzało po raz pierwszy tajemniczą Panią. Dziećmi tymi byli: 7-letnia wówczas Hiacynta, jej 9-letni brat Franciszek oraz ich kuzynka, 10-letnia Łucja dos Santos. Łucja rozmawiała z Matką Bożą, podczas gdy Hiacynta słuchała rozmów, a Franciszek widział tylko całe wydarzenie. Objawienia, powtarzające się trzynastego dnia każdego miesiąca, trwały do 13 października.

Rok 1917

Ten rok był szczególnym czasem w dziejach świata. Najstraszliwsza i najbardziej niszczycielska wojna ze wszystkich dotychczasowych trwała już trzeci rok. Europa była gigantycznym polem bitwy. Papież Benedykt XIV wielokrotnie wzywał walczące strony do pojednania, ale jego apele nie odnosiły skutku.

Rok ten niósł także nowe zagrożenia dla Europy i Kościoła. W Rosji była przygotowywana wielka rewolucja ateistyczna, która miała rozszerzyć się na cały świat, prowadząc narody ku wojnom i prześladowaniom Kościoła.

W tym roku przypadały dwie rocznice: 400-lecie wystąpienia Marcina Lutra i 200-lecie powstania masonerii. Wrogowie Kościoła wykorzystali te okazje, aby zamanifestować swoją nienawiść. Na przykład burmistrz Rzymu zarządził obchody z czarnym sztandarem, na którym umieszczono wizerunek Lucyfera depczącego św. Michała Archanioła. W czasie pochodu wołano: „Diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego sługą”.

W tym szczególnym momencie historii, gdy w Europie rosła potęga zła, Matka Boża postanowiła się ukazać i przekazać światu orędzie nadziei i pokoju.

Objawienia Maryi

Już w czasie pierwszego widzenia Pani prosiła, aby dzieci nie zaniedbywały odmawiania różańca w intencji zakończenia I wojny światowej i nawrócenia grzeszników. W czasie następnych widzeń nauczyła je szczególnej modlitwy: „O mój Jezu, przebacz nam grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Maryja mówiła: „Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia”.

Podczas trzeciego spotkania dzieciom zostały ujawnione tzw. tajemnice fatimskie, które poznał już cały świat.

Ostatniemu widzeniu towarzyszyły niezwykłe zjawiska atmosferyczne m.in. tzw. tańczące Słońce, czyli Słońce przez około 10 minut bardzo szybko wirowało i zbliżało się do Ziemi. Świadkami tego, oprócz dzieci, było około 100 tys. ludzi.

Tajemnice fatimskie

Pierwsza tajemnica, przekazana dzieciom 13 czerwca 1917 roku, dotyczyła odmawiania różańca i ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, które byłoby formą wynagrodzenia i zadośćuczynienia za zniewagi wyrządzone Jej przez grzechy ludzkości.

W drugiej tajemnicy Maryja przepowiedziała wybuch II wojny światowej i rozpoczęcie na wielką skalę prześladowań Kościoła. Prosiła również o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i przyjmowanie Komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. Podkreśliła, że jeśli Ojciec Święty dokona tego poświęcenia, Rosja się nawróci i świat będzie się cieszył pokojem.

Największe wrażenie na dzieciach i na wszystkich, którzy zetknęli się z objawieniami, zrobił jednak tzw. trzeci sekret fatimski, którego pełną treść ujawniono publicznie dopiero w 2000 roku. Dotyczył on walki systemów ateistycznych z Kościołem oraz opisywał prześladowania chrześcijan w XX wieku. Najbardziej intrygujący fragment tego widzenia brzmi następująco: „I zobaczyliśmy… Biskupa odzianego w biel – mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty. Ojciec Święty (…), klęcząc u stóp Wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku”.

Czy tajemnice się spełniły?

Wszystkie tajemnice fatimskie się wypełniły. Jan Paweł II już podczas pobytu w Poliklinice Gemelli skojarzył zamach na swoje życie z trzecią z nich. Rok po tragicznych wydarzeniach na placu św. Piotra przybył do Fatimy, aby podziękować Maryi za uratowanie mu życia. Jako dziękczynne wotum ofiarował wtedy Matce Bożej Fatimskiej złoty różaniec, a w 1991 roku pocisk, którym ugodził go zamachowiec. Został on później umieszczony w koronie figury Maryi.

Jan Paweł II wielokrotnie odwoływał się do tajemnic fatimskich. Nade wszystko dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi w duchu fatimskiego objawienia. Miało to miejsce w Rzymie, na placu św. Piotra, 25 marca 1984 roku przed figurą Matki Boskiej specjalnie na ten dzień przywiezioną z Fatimy. Po tym poświęceniu nuncjusz apostolski w Portugalii odwiedził Siostrę Łucję i zapytał: „Czy teraz Rosja jest poświęcona?”. „Tak, już tak” – usłyszał. Wtedy nuncjusz powiedział do zakonnicy: „Teraz czekam na cud”, a ta powiedziała: „Bóg dotrzyma słowa”.

Niebawem miał się dokonać cud. Nieoczekiwane zmiany wstrząsnęły kontynentem europejskim i zdumiały cały świat. Wydarzenia 1989 roku doprowadziły później – w Związku Radzieckim i wielu krajach Europy Wschodniej – do upadku reżimu komunistycznego, który głosił ateizm.